Odznaczenia dla Zasłużonych dla Powiatu Łańcuckiego

30-10-2020

  Podczas uroczystej gali z okazji Święta Patrona Powiatu Łańcuckiego, obchodzonego 29 września miały być wręczone odznaczenia państwowe i inne wyróżnienia dla osób bohatersko walczących z pandemią koronawirusa. Co roku organizowana uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Łańcuckiego Statuetki Świętego Michała Archanioła przyciągała liczne grono uczestników. Jednakże tegoroczna, jesienna, gwałtowna fala wzrostu zachorowań na COVID-19 zmusiła organizatorów do odwołania uroczystości w trosce o zdrowie i życie biorących udział w gali.

  Z inicjatywy starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia i prezesa „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. Łukasza Waisa na wniosek Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart zostały przyznane odznaczenia państwowe. Postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi siedmiu pracowników Powiatowego Szpital Świętego Michała Archanioła w Łańcucie, który przez kilka miesięcy był przekształcony w szpital jednoimienny, przeznaczony do przyjmowania i hospitalizowania osób chorych na Covid-19. Są to: dr n. med. Andrzej CIEŚLA Kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym, Elżbieta DYRDA pielęgniarka, Małgorzata GAWEŁ opiekunka medyczna, Małgorzata KOWANEK pielęgniarka, Janusz KUŹNIAR dezynfektor, lek. med. Andrzej MAKARA Kierownik Bloku Operacyjnego Oddziału Intensywnej Terapii, Stanisława STĘPNIAK inspektor bhp. Warto podkreślić, że wszyscy pracownicy łańcuckiej służby zdrowia liczący ponad siedemset osób byli i nadal są zaangażowani przy niesieniu pomocy pacjentom, którzy są chorzy na koronawirusa.

  W związku z tym, że codzienna praca łańcuckich medyków stała się heroiczną walką o zdrowie i życie pacjentów prezes Łukasz Wais z własnej inicjatywy wystąpił o przyznanie resortowych wyróżnień. W dniu 3 września 2020 r. Minister Zdrowia wyróżnił 34 pracowników Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Powiatowego Szpitala Świętego Michała Archanioła w Łańcucie odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. W kolejności alfabetycznej są to: Barbara BALAWEJDER, Dorota Maria BORCZ, lek. med. Wioletta Dorota BOREK, Katarzyna Zofia BRATKOWSKA, lek. med. Magdalena Anna BYŚ-CHRZANOWSKA, Alicja Barbara CZECHOWICZ, Elżbieta DYRDA, Teresa FORNAL, Anna FRĄCZEK, Paulina GAJEWSKA, Agnieszka Beata GŁĄB, dr n. med. Marcin Jan HAWRO, lek. med. Kamila Katarzyna KALISZCZAK, Beata KARNAS, Stanisława KOCHMAN, Karolina Maria KUŹNIAR, Magdalena KUŹNIAR, Monika Maria MACHALSKA, Zofia MAGOŃ, Wioleta Joanna MĄCZKA, Maria Krystyna NYKIEL, lek. med. Justyna ORZECHOWSKA, Dorota Joanna PELC, Ewa PELC, dr n. med. Robert PLEŚNIAK, Renata REJMAN, Marta RUPAR, lek. med. Agata RUSZAŁA, Halina SETLA, Lucyna Maria SOBALA, Anna SOBUŚ, lek. med. Natalia Małgorzata STĄPOR, Joanna Ewa SZCZEPAŃSKA, lek. med. Małgorzata WAJDOWICZ.

  W dniu 21 września 2020 r. Kapituła już po raz 19 przyznała Nagrodę Starosty Łańcuckiego Statuetkę Świętego Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego za wybitne osiągnięcia społeczne. Tę nagrodę honorową przyznano jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania dla prowadzonej działalności na rzecz dobra wspólnego dla lekarza, kardiologa Józefa SZCZĘCHA Dyrektora ds. Lecznictwa „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Łańcucie. W ciągu 71 lat życia 45 lat przepracował jako lekarz na terenie naszego powiatu, głównie w łańcuckim szpitalu i ośrodku zdrowia w Rakszawie. Doskonały specjalista, cieszący się dużym poważaniem i popularnością wśród pacjentów. Od dwóch lat jako dyrektor ds. lecznictwa współzarządza Centrum Medycznym w Łańcucie, wspiera innych swoją wiedzą i doświadczeniem, a szczególnie w tym trudnym czasie walki epidemią wirusa SARS-CoV-2.

  Z okazji Święta Michała Archanioła Zarząd Powiatu Łańcuckiego 25 września br. podjął uchwały w sprawie przyznania pamiątkowego symbolu ,,Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” dla pracowników łańcuckiej służby zdrowia i inspekcji sanitarnej takich jak: Małgorzata BUSZTA, Magdalena CIĄPAŁA-KOLEK, Adam FRYŃ, Joanna JEZUIT, Agata PANEK, Krzysztof RACHWAŁ, Barbara RYZNAR, Marcin SOCHA, Alina ŚLIŻ, Dorota TOMASZEK-TROJNAR, Urszula TROJNAR, Andrzej UCHMAN, Łukasz WAIS. Za koordynowanie działań związanych ze zwalczaniem epidemii i jej zapobieganiu w powiatowych jednostkach organizacyjnych wyróżniono pracowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie: Edytę URBAN i Sławomira REJMANA. Wyrażając wdzięczność dla służb mundurowych, które ofiarnie brały udział w walce z koronawirusem medal ,,Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” przyznano insp. Markowi MENDONIOWI Komendantowi Powiatowemu Policji w Łańcucie.

  Zarząd Powiatu wyróżnił też pamiątkowym symbolem dwie osoby, które w tym roku zostały zgłoszone do nagrody Statuetki oraz nie są związane ze zwalczaniem epidemii. Są to nauczyciel i wychowawca Bogusława BIENIASZ założyciel i kierownik Zespołu Tańca Współczesnego „Gracja” działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Łańcucie oraz Annę GOLBA Przewodniczącą Powiatowej Rady Kobiet KGW w latach 1999-2019 i przez 34 lata Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Soninie.

  Z inicjatywy Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia PodkarpackI Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, na którego wniosek przyznane zostały odznaczenia państwowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla Marii REJMAN długoletniego Sekretarza Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie oraz Józefa RUSZLA Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie. Oboje wyróżnieni przepracowali ponad trzydzieści lat pracy w swoich zakładach i w tym rok przeszli na zasłużoną emeryturę. Niestety zaplanowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystość, gdzie nasi pracownicy oświaty mieli zostać wyróżnieni też została odwołana z tego samego powodu, co powiatowa gala.

  Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że niedługo sytuacja się ustabilizuje tak, by bezpiecznie można było zorganizować odpowiednią ceremonię do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. W szczególności podziękowania i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich pracowników „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie, Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, pracowników samorządowych oraz wolontariuszy, którzy wytrwali i stale są zaangażowani na froncie walki z chorobą COVID-19.
Robert Kochman