Odprawa roczna łańcuckich policjantów

08-02-2019

Wczoraj odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. W podsumowaniu rocznej pracy łańcuckich policjantów wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa.

Głównym tematem spotkania, które wczoraj odbyło się w sali konferencyjnej łańcuckiej jednostki, było podsumowanie pracy komendy w minionym roku. W odprawie wzięli udział: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, Prokurator Rejonowy w Łańcucie Marek Jękot oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń rozpoczął odprawę witając przybyłych gości oraz policjantów i pracowników cywilnych. Na multimedialnej prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2018 rok. Korzystając z danych statystycznych omówił roczną pracę łańcuckiej jednostki, w zakresie zwalczania przestępczości, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowanych działań prewencyjnych. Omówił również działania policji podejmowane w celu eliminacji zagrożeń wskazywanych przez mieszkańców naszego powiatu w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na koniec podziękował przedstawicielom łańcuckich samorządów oraz instytucji za wzorową współpracę i współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Swoje słowa skierował również do policjantek, policjantów i pracowników dziękując za służbę i pracę w 2018 r.

Po nim głos zabrał Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który pogratulował kierownictwu komendy dobrego funkcjonowania łańcuckiej jednostki w 2018 roku. Zwrócił również uwagę na fakt, że powiat łańcucki jest jednym z bezpieczniejszych powiatów w województwie podkarpackim. Jednocześnie podkreślił rolę samorządów w poprawie infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się również na poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec podziękował policjantom za pracę na rzecz łańcuckiego społeczeństwa.

Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek zwrócił uwagę na wysokie mierniki dotyczące bezpieczeństwa osiągnięte przez łańcucką jednostkę. Jednocześnie podkreślił pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców miasta na zwiększoną ilość policyjnych patroli pieszych. Zwrócił również uwagę na bieżące problemy mieszkańców. Na koniec zapewnił o gotowości pomocy i współpracy Urzędu  Miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łańcuta.  

Prokurator Rejonowy w Łańcucie Marek Jękot przeanalizował ubiegły rok pod kątem pracy łańcuckiego sądu i prokuratury podkreślając fakt bardzo dobrej współpracy z łańcucką komendą w zakresie prowadzonych postępowań. Wysoką ocenę pracy łańcuckiej prokuratury i policji wykazała również przeprowadzana w ubiegłym roku wizytacja Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Za wspólną pracę prokurator podziękował łańcuckim policjantom.

Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa omówił pracę garnizonu podkarpackiego i łańcuckiej jednostki w 2018 r. Przedstawił priorytety, kierunki działań oraz wyzwania stojące przed Policją. Wskazał również nowoczesne narzędzia, takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa czy program Dzielnicowy Bliżej Nas, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Na koniec podziękował kadrze kierowniczej oraz policjantkom i policjantom łańcuckiej jednostki za rzetelną i owocną służbę w ubiegłym roku.

Odprawa roczna była również dobrą okazją do wyróżnienia i nagrodzenia trzech  funkcjonariuszy Ruchu Drogowego łańcuckiej komendy, którzy podczas wykonywania zadań służbowych wykazali się nie tylko skutecznością oraz pełnym profesjonalizmem, ale także dużą wrażliwością na ludzką krzywdę. Gratulacje oraz podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę wyróżnionym policjantów złożył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa oraz Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń.

Źródło: KPP Łańcut