Oddział zakaźny oficjalnie otwarty

14-07-2017

Prezentem z tej okazji są dodatkowe środki finansowe w kwocie miliona złotych przyznane z rezerwy budżetu państwa na doposażenie oddziału.

- Należy podkreślić, iż jest to oddział o znaczeniu ponadregionalnym - rozpoczął starosta łańcucki Adam Krzysztoń: - 70% pacjentów jest spoza powiatu łańcuckiego. Od wielu lat staraliśmy się o pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie koniecznych remontów budynku oddziału zakaźnego wybudowanego w 1954 roku.
Starania te przyniosły efekt - na zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie" przyznana została dotacja celowa ze środków budżetu państwa w kwocie 2,5 mln zł. 5,3 mln zł przeznaczył na ten cel Powiat Łańcucki. Prace remontowe i przebudowa oddziału, których głównym wykonawcą była firma CREO Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, rozpoczęły się wrześniu ubiegłego roku i zamknęły się w kwocie 6 942 393,77 zł. Ich zakończenie nie było jednak jednoznaczne z uruchomieniem oddziału. Ten należy jeszcze wyposażyć. I tutaj podjęto starania o pomoc finansową, a decyzję w tej sprawie ogłosiła dziś podczas uroczystości otwarcia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa: - nie przyjeżdżam do Państwa z pustymi rękoma. W dniu dzisiejszym Pani premier Beata Szydło podpisała zarządzenie nr 75 i przekazała dla tutejszej jednostki milion złotych na dokończenie Państwa inwestycji.
Dziś również ogłoszono podjętą wczoraj decyzję o wyborze nowego ordynatora oddziału zakaźnego. Miejsce dr n. med. Jerzego Siekluckiego zajmie dr n. med. Andrzej Cieśla.
W uroczystości otwarcia Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie uczestniczyli m.in.: Beata Kempa szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Piotr Gryza podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm RP, Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, Lucjan Kuźniar członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Damian Brud dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Maciej Miłkowski wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Robert Bugaj dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ, Natalia Stec naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Józef Cebulski prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Artur Mazur dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, byli dyrektorzy łańcuckiego szpitala Jerzy Antkiewicz i Krzysztof Przyśliwski, reprezentanci samorządów powiatu łańcuckiego, dyrektorzy i reprezentanci instytucji publicznych z terenu powiatu.
Aktu poświęcania obiektu dokonał bp Stanisław Jamrozek.
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych po remoncie. Jak informował prezes Centrum Medycznego Łukasz Wais: - odnowiony oddział zakaźny będzie liczył teraz 32 łóżka w 9 salach 2-osobowych, 2 salach 3-osobowych, 2 łóżka z możliwością przebywania matki z dzieckiem, 3 izolatki oraz 3-łóżkowy pokój intensywnego nadzoru medycznego. Sale dla pacjentów posiadają własne węzły sanitarne i śluzy umywalkowo-fartuchowe. Na oddziale znajdzie się również część diagnostyczno-zabiegowa z pracownią USG i elastografii oraz pomieszczenia przeznaczone do udzielania świadczeń w ramach Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni Hepatologicznej oraz Ośrodka Leczenia Przewlekłego WZW typu B i C. Konstrukcja i funkcjonalność oddziału zapewniać będzie także możliwość odbywania kwarantanny. Wprowadzone będą wymogi bezpieczeństwa dotyczące systemu dostarczania posiłków. Odwiedzanie chorych przez rodziny pacjentów na terenie tego oddziału zostanie zasadniczo wyeliminowane przy jednoczesnym zapewnieniu łączności audiowizualnej pomiędzy kabinami umieszczonymi w holu informacyjnym dla odwiedzających, a pokojami pacjentów oddziału zakaźnego. 
Atutami Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych z Poddziałem Hepatologicznym mają być również zatrudnieni wysokiej klasy lekarze na czele z wojewódzkim konsultantem chorób zakaźnych. Oddział współpracuje również z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

tekst: P. Chmiel lancut-gada, fot. SP w Łańcucie

Materiał TVP 3: