Oddano do użytku ulice Bohaterów i Kraszewskiego

28-12-2018

  Przed Świętami Bożego Narodzenia zostały zakończone roboty budowlane i oddano do użytku ulice Bohaterów i Kraszewskiego w Łańcucie w części zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie. W ramach zrealizowanej powiatowej inwestycji została wykonana kanalizacja deszczowa na ul. Bohaterów. Na obu ulicach został wykonany nowy chodnik dla pieszych z kostki betonowej oraz nowa podbudowa ulic wraz z nową nawierzchnią.

  W trakcie przebudowy Łańcucki Zakład Komunalny sp. z o.o. wymienił kanalizację sanitarną i wodociągową znajdująca się pod obiema ulicami wraz z przyłączami do sąsiednich nieruchomości.

  Całkowity koszt przebudowy powiatowych dróg w Łańcucie ulic Bohaterów i Kraszewskiego wyniósł 801 tys. 143 zł 13 gr., w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Łańcuta wyniosło 400 tys. 571 zł 57 gr.