O współpracy pomiędzy regionami rozmawiano w Otzenhausen

27-03-2019

W dniach 20-24 marca 2019 r. w Akademii Europejskiej Otzenhausen miała miejsce XIII Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna pod hasłem: „Wspólne poznawanie Europy – międzynarodowa wymiana szkolna jako podstawa procesu integracji europejskiej”.

Tegoroczna konferencja, stanowiąca dla pedagogów oraz samorządowców z Kraju Saary, Podkarpacia i Ukrainy od lat okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń, stała się inauguracją szeregu wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu 10-lecia partnerstwa Kraju Saary i Województwa Podkarpackiego”. Szczególną rolę odgrywają tu partnerstwa szkolne. W trakcie obrad kładziono nacisk na realizowanie wspólnych projektów tworzących pomost kulturowy pomiędzy krajami partnerskimi, wizyty studyjne w celu wymiany dobrych praktyk edukacyjnych oraz doświadczeń samorządów. Bogaty program konferencji uświetniały utwory polskich i niemieckich kompozytorów w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Muzycznej Kraju Saary. Szkoły powiatu łańcuckiego biorące udział w wymianie doświadczeń ze szkołami Kraju Saary to II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie, I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie oraz prowadzona przez Miasto Łańcut Szkoła Podstawowa nr 4.

Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Edukacji i Kultury Ulrih Commerçon, Minister Ochrony Środowiska i Konsumenta Reinhold Jost oraz Minister Finansów i Spraw Europejskich Peter Strobl, a zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Europejskiego Kształcenia Ekologicznego Spohn Haus. Obecni byli również Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Wawrzyniak oraz Konsul Generalny Ukrainy Ihor Hayduk.

W spotkaniu uczestniczyli: szef Wspólnoty Polskiej Mariusz Grudzień,  przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w osobach wicekuratora Stanisława Fundakowskiego oraz kierownika oddziału wspomagania i innowacji Marka Kądziołki, dyrektorzy i nauczyciele podkarpackich szkół,  starosta łańcucki Adam Krzysztoń, nauczycielki łańcuckich szkół Beata Kucaj (Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Szkoła Podstawowa nr 4) i Małgorzata Nowak (Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 4) oraz dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Izabela Pyra. Stronę ukraińską reprezentowali lwowski kurator oświaty oraz nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół.

Fot. Starostwo Powiatowe w Łańcucie oraz Stanisław Kołodziej