Nowy aparat retgenowski dla łańcuckiego szpitala.

18-01-2007
Staraniem dyrekcji łańcuckiego szpitala pacjenci poddajacy się badaniom RTG poddani zostaną mniejszej dawce promieniowania. Stanie się to dzięki zakupowi nowego aparatu rentgenowskiego. Jego koszt 1,2 mln zł w 75 % sfinansowany został z funduszy unijnych.  Więcej  tutaj.