Nowi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Powiecie Łańcuckim

13-08-2007

        W dniu 10 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie nominacji nowo powołanym dyrektorom szkół i placówek oświatowych, którzy rozpoczną pełnić funkcje od 1 września 2007 r.

        Zarząd Powiatu Łańcuckiego po przeprowadzeniu procedury konkursowej w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty powierzył pełnienie funkcji dyrektora następującym osobom:

1)    Pan Józef Skomra – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51 A.

2)    Pan Bogusław Blajer – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie z siedzibą przy ul. Podzwierzyniec 41

3)    Pan Jacek Lalicki – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie z siedzibą przy ul. Farnej 10.

4)    Pan Jacek Król – Dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

5)    Pan Zbigniew Tomasik – Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

6)    Pani Małgorzata Kupis od 28 maja br. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 11.