Nowe promesy na drogi

12-09-2019

  W czwartek 12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała Staroście Łańcuckiemu Adamowi Krzysztoniowi promesy na dofinansowanie czterech zadań na drogach powiatowych o łącznej kwocie 10 mln 353 tys. 879 zł. Jest to pierwsza tura dofinansowań z nowopowstałego Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi gminne i powiatowe – 2019 rok, które zostały uruchomione przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na następujące zadania inwestycyjne w kwotach:

+ 4 mln 972 tys. 977 zł 93 gr. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka (gr. powiatu ) Hadle Szklarskie Etap II od km 4+430 do 8+396;

+ 2 mln 152 tys. 482 zł 42 gr. na przebudowę drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016 - 1+448,4 ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego w Łańcucie;

+ 1 mln 762 tys. 642 zł 5 gr. na przebudowę drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685, 714 m. Zalesie;

+ 1 mln 465 tys. 776 zł 88 gr. remont drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 0+009-1+064; km 1+064 - 1+360; km 2+286,50 - 3+100; 3+120-3+145; 3+233,50- 4+092,36; 4+785- 7+100 działki nr 432/1 Medynia Głogowska; 685, 714 Zalesie.

  Te dodatkowo pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji na drogach powiatowych. Dzięki wsparciu ze strony Wojewody Podkarpackiego oraz Samorządów gmin Czarna, Markowa i Miasta Łańcuta będzie możliwe zrealizowanie tak wielu zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie.

  Wojewoda Ewa Leniart przekazała też promesy na przebudowę dróg gminnych dla Wójta Gminy Łańcut Jakuba Czarnoty z dofinansowaniem 4 mln 91 tys. 911 zł oraz Wójta Gminy Żołynia Piotra Dudka z dofinansowaniem 738 tys. 410 zł. W swojej wypowiedzi Wojewoda Leniart podkreśliła, że w sumie wszystkie promesy to ponad 15 mln zł dofinansowania do przebudowy i remontów dróg na terenie powiatu łańcuckiego. Wyraziła też wdzięczność dla Premiera Mateusza Morawieckiego, że województwo podkarpackie otrzymało najwięcej w kraju środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowy, bo aż 312 mln 747 tys. 163 zł na 355 km dróg w ramach 260 zadań inwestycyjnych.

  Poseł Kazimierz Gołojuch podkreślił, że obecny rząd szczególnie dba o rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, gdyż z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi powiatowe są przekazywane środki w wysokości do 80 procent wartości realizowanego zadania. Wcześniej samorządy miały problem z tzw. wkładem własnym, który wynosił do 50 procent. Ponadto było też utrudnienie, gdyż inwestycje trzeba było zmieścić w ramach roku budżetowego. Obecnie inwestycje mają być zrealizowane w ciągu roku od podpisania umowy, a przy większych zadaniach termin ten wynosi kilka lat.

  Obecni na spotkaniu samorządowcy dziękowali Wojewodzie Ewie Leniart oraz Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie i pomoc w pozyskaniu tak znacznych dofinansowań do rozwoju infrastruktury drogowej.

  Na zdjęciu stoją od prawej: Piotr Dudek Wójt Gminy Żołynia, Mirosław Mac Wójt Gminy Markowa, Stanisław Barnat Skarbnik Powiatu Łańcuckiego, Edward Dobrzański Wójt Gminy Czarna, Rafał Kumek Burmistrz Miasta Łańcuta, Krzysztof Sopel Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Jakub Czarnota Wójt Gminy Łańcut, Michał Mac Radny Rady Powiatu Łańcuckiego, Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie.

Tekst i zdjęcia Robert Kochman