Nauczyciele techniki obradowali w PCKPiEZ w Łańcucie

17-05-2019

15 maja 2019 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie miała miejsce konferencja nauczycieli techniki i doradców zawodowych n/t "Nauczyciel techniki w systemie szkolnictwa zawodowego". Zebrani dyskutowali nad rolą nauczyciela techniki w systemie szkolnictwa zawodowego. Podkreślano korelację nauczania techniki oraz doradztwa zawodowego, która może być kluczem do sukcesu w kształceniu zawodowym. Zadeklarowano podjęcie wspólnych działań na rzecz wsparcia kształcenia technicznego w szkołach oraz ścieżek współpracy pomiędzy nauczycielami techniki a nauczycielami zawodu.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej, pracowniami oraz ofertą.

W konferencji wzięła udział wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych łańcuckiego starostwa Robert Szajnar.