Nauczyciele nagrodzeni

03-10-2019

Święto Patrona Powiatu Łańcuckiego poprzedzające Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do docenienia szczególnych oraz wybitnych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w pracy zawodowej nauczycieli.

W związku z tym Zarząd Powiatu Łańcuckiego na swoim posiedzeniu przyznał Nagrody Starosty Łańcuckiego nauczycielom:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie:

Ewelinie Klimzie, Bogdanowi Dudkowi, Janowi Ciężarowi

Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie:

Iwonie Szajer, Beacie Kucaj

Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego:

Magdalenie Styś – Litwin

Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie:

Jackowi Królowi, Małgorzacie Skawińskiej

Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie:

Kamili Koniecznej, Lesławowi Kiełbowi

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie:

Andrzejowi Pileckiemu, Adamowi Kisielowi

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

Katarzynie Czapli

Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie:

Bogusławie Bieniasz

Nagrody zostały wręczone podczas Gali Nagrody Starosty Łańcuckiego 28 września 2019 r. w Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka w Łańcucie.