Nabór wniosków o dofinasowanie projektów ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

02-02-2021

Nabór wniosków o dofinasowanie projektów ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Powiat Łańcucki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w ramach:

  • obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszaru D – na likwidację barier transportowych,
  • obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do jednostki samorządu terytorialnego, właściwej dla miejsca realizacji projektu.

Wnioski w ramach obszarów programu B, C, D, F i G można składać w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie (budynek I Liceum Ogólnokształcącego, im. H. Sienkiewicza, boczne wejście, parter, pokój nr 2, ul. Mickiewicza 3 , 37-100 Łańcut) tel. 172256999.

Szczegółowe informacje o programie, w tym wzory wniosków można pobrać ze strony www.pfron.org.pl, zakładka „O Funduszu - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.