Nabór w programie "Koalicje dla Niepodległej"

23-06-2020

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w terminie do 15 lipca 2020 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. 

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/