Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Muzeum Polaków Ratujących Żydów

22-01-2021

Wzorem lat ubiegłych Muzeum Polaków Ratujących Żydów przyłącza się do upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został uchwalony przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 r. w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 r.

Tegoroczne obchody stanowią element zapoczątkowanego w grudniu ubiegłego roku „Sympozjum Praw Człowieka Muzeum Ulmów” zorganizowanego w ramach XI Dni Kultury Solidarności.

PROGRAM:

25 I 2021

Wykład dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

Jakub Pawłowski “Zagłada Żydów podczas II wojny światowej”.

Jest to już kolejne z rzędu wspólne działanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów z Zakładem Karnym w Rzeszowie. We wcześniejszych latach osadzeni z rzeszowskiej placówki więziennej brali czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum z Markowej. Tym razem jednak, mając na uwadze ogólnopolskie zasady reżimowe związane z epidemią COVID-19, przenosimy tę współpracę do internetu.

25 stycznia br. odbędzie się wykład pt. „Zagłada Żydów podczas II wojny światowej” wraz z dołączoną prezentacją multimedialną skierowany do osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Wykład poprowadzi Specjalista ds. Edukacji i Upowszechniania Jakub Pawłowski, który już od kilku lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do odbiorców z zakładów karnych i aresztów śledczych w województwie podkarpackim. Celem wykładu jest przybliżenie osadzonym tragicznych czasów II wojny światowej i okupacji niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem patowego położenia przedstawicieli społeczności żydowskiej. Za pośrednictwem wykładu przypominamy ofiary Holokaustu, bohaterów tegorocznych obchodów Dnia Pamięci.

27 I 2021

Upamiętnienie ofiar Holokaustu

Złożenie kwiatów na cmentarzu w Jagielle-Niechciałkach oraz na tzw. “Okopie” w Markowej.

Objazd “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie”

W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 objazd “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie” nie może odbyć się w tradycyjnej formule. Zachęcamy jednak do samodzielnego odwiedzenia miejsc wskazanych w ramach opracowanej przez Muzeum ścieżki zwiedzania, a stanowiących istotny element historii relacji polsko-żydowskich oraz czasów okupacji niemieckiej w Markowej i okolicy.

Więcej informacji i materiały do pobrania: “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie”

Ulotka “Markowa. Szlak Pamięci o Zagładzie”

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ukazującą Objazdy z ubiegłych lat:

Więcej informacji i fotorelacja: Objazd “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie” w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

12 II 2021

Seminarium on-line “Wokół Akcji Reinhardt”

“Akcja Reinhardt” to realizowany przez Niemcy plan systematycznej, fizycznej likwidacji ludności żydowskiej. Początkowo obejmować miał on jedynie Żydów z terenu Generalnego Gubernatorstwa i być pewną kontynuacją działań eksterminacyjnych podejmowanych przez Rzeszę na przedwojennych polskich Kresach i terenach Związku Sowieckiego. Masowe mordy jakich tam dokonywano stały się wstępem do „rozwiązania kwestii żydowskiej” w skali całej okupowanej Europy. 20 stycznia 1942 r. w Wannsee pod Berlinem odbyło się spotkanie nazistowskich władz państwowych i SS w celu przygotowania tego procesu “w aspekcie organizacyjnym, rzeczowym i materialnym”. W ramach akcji Reinhardt Żydzi mordowani byli zarówno w miejscach swojego zamieszkania jak i w obozach zagłady – takich jak Bełżec, Sobibór czy Auschwitz-Birkenau, którego rocznica wyzwolenia (27 stycznia) stała się symbolicznym: Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Akcji Reinhardt i jej ofiarom, także w skali lokalnej poświęcone będzie niniejsze seminarium. Zajęcia poprowadzą pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Panel I: Niemieckie obozy akcji “Reinhardt”. Miejsca zbrodni i muzea pamięci (Państwowe Muzeum na Majdanku)

– Ewa Koper, “Bełżec, Pierwszy z obozów “Aktion Reinhardt” – historia i upamiętnienie”

– Justyna Bajuk, “Obóz zagłady w Sobiborze jako jeden z etapów realizacji “Einsatz Reinhardt” – historia miejsca”

Panel II: Przebieg Aktion Reinhardt. Lokalne aspekty akcji (Muzeum Polaków Ratujących Żydów)

– Kamil Kopera, “Akcja Reinhardt w powiecie jarosławskim”

– Jakub Pawłowski, “Grzebowisko, kościec, Okop. Miejsce straceń i czasowy pochówek markowskich Żydów podczas II wojny światowej”

Obowiązują zapisy. Informacje oraz Formularz Zgłoszeniowy: Wokół Akcji Reinhardt – seminarium on-line

Źródło: muzeumulmow.pl