Marszałek Kuchciński w Łańcucie

27-10-2018

  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w piątek 26 października 2018 r. otworzył i zwiedził wystawę zatytułowaną „100 lecie odzyskania Niepodległości” w Sali Balowej Kasyna Urzędniczego Muzeum-Zamek w Łańcucie. Wpisał się do pamiątkowej księgi gratulując organizatorom pomysłu i inicjatywy. Zapewnił o swojej przychylności dla powiatu łańcuckiego oraz Łańcuta, który szczyci się wspaniałymi zabytkami z przeszłości, ale też od dziesięcioleci oczekuje na sfinansowanie przyjaznych rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla przyjeżdżających turystów, ale przede wszystkim bardzo potrzebnych dla naszych mieszkańców. Już od nowej kadencji samorządy będą mogły uzyskać do 80% dofinansowania ze specjalnego funduszu do budowy lokalnych dróg i mostów. Będą też środki z budżetu państwa na kulturę, na pielęgnowanie lokalnych tradycji, w tym dla kół gospodyń.

  W imieniu obecnych na spotkaniu samorządowców i mieszkańców Łańcuta wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus poprosiła o wsparcie finansowe z budżetu państwa do budowy drogi łączącej węzeł autostrady A-4 z drogą krajową nr 94 oraz bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi w Łańcucie. Wspierając ten postulat Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch podkreślił, że już do 7 godzin w ciągu doby oczekują pojazdy na podniesienie kolejowych rogatek, a spaliny i hałas są bardzo uciążliwe nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Łańcut Podzwierzyniec. Poseł Krystyna Wróblewska podkreśliła dobrą współpracę z samorządem powiatu łańcuckiego w dziedzinie edukacji i wskazała na nowe możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego. Starosta łańcucki Adam Krzysztoń podziękował drugiej osobie w państwie Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Markowi Kuchcińskiemu za przybycie do Łańcuta, za życzliwe wspieranie naszych lokalnych potrzeb, za ponad 100 mln zł przydzielone na przebudowę DK-94 przebiegającej przez Łańcut i Głuchów. Tematy związane z komunikacją drogową są bardzo zajmujące, a w Łańcucie tak wiele się dzieje ważnych wydarzeń, że trzeba się śpieszyć. Zaprosił gościa na kolejną edycję ogólnopolskiego projektu „Akademia Niepodległości” zorganizowanej w tym dniu przez IPN w obiektach muzealnych.

  Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz poprosił autorki wystawy „100 lecie odzyskania Niepodległości” pracowników Działu Edukacji Muzealnej kierownik Edytę Kucabę-Łyszczek oraz kustosz Bożenę Lauzer przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, które opowiedziały o ekspozycji. Wśród około 400 historycznych pamiątek zebranych od mieszkańców powiatu łańcuckiego, wielu instytucji znalazł się m.in. mundur legionisty, biżuteria z epoki, zdjęcia żołnierzy i zwykłych obywateli z okresu walki o Niepodległość, szkolne cenzurki i inne dokumenty oraz fotografie związane z rokiem 1918.

tekst i fot Robert Kochman

 

Wystawę można oglądać do końca listopada 2018 r., w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 12.00 do 16.00 (ostatnie wejście o 15.15). Ceny biletów: 2 zł (bilet normalny) i 1 zł (ulgowy). W godzinach porannych, w powiązaniu z wystawą, w ramach programu „Polskie losy 1918”, realizowane będą działania edukacyjne oraz warsztaty. Wydarzenie organizowane przez Muzeum-Zamek w Łańcucie jako wynik projektu: Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo- konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR-KA II). W ramach zaplanowanych działań przenikają się aspekty kulturalne wraz edukacyjnymi i artystycznymi. Jest to kompleksowa odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu.