Liga Inicjatyw Powiatowych - V edycja

01-03-2005

Konkurs Liga inicjatyw Powiatowych organizowany jest wspólnie przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Nagrodę główną stanowi równowartość 10 000 euro.

Do Konkursu można zgłaszać projekty, które:
- przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizowanie  współpracy pomiędzy różnymi grupami czy organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi;
- mają na celu rozwój społeczno - gospodarczy wspólnot samorządowych oraz usprawnienie pracy administracji publicznej;
- są planowane, lecz wdrożone w praktyce przynajmniej w skali pilotażowej;
- są już prowadzone;
- zostały zrealizowane, przynosząc wymierne korzyści powiatom;
- odzwierciedlają konkretne projekty, a nie całą działalność statutową organizacji;
- nie dotyczą bieżącej działalności organizacji.

przyg: A.Świerk