L Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Transmisja online

28-12-2023

28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego.

Transmisja online tutaj

 Porządek obrad obejmuje m.in.:

 1. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu łańcuckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego w 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2024.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.