L SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

18-12-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 14 grudnia 2023 r.w sprawie zwołania L SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

zwołujęL SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu łańcuckiego w 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2024.
 11. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 12. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN