Kształcenie zawodowe priorytetem samorządu Powiatu Łańcuckiego.

03-12-2019

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie został podpisany list intencyjny pomiędzy: Podkarpacką Izbą Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie a Zespołem Szkół Technicznych oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie.
List dotyczy stałej współpracy w zakresie kształtowania treści nauczania teoretycznego i praktycznego, organizowania wspólnych szkoleń i wydarzeń naukowych oraz promocję kierunku budowlanego na terenie powiatu łańcuckiego.