Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

06-05-2005

Program Konwentu:
- otwarcie Konwentu,
- "Rola i znaczenie nowych struktur w zarządzaniu promocją turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. Możliwości tworzenia lokalnych organizacji turystycznych w obszarze działania samorządów terytorialnych  powiatowych i gminnych." - Wojciech Kodłubański - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Kontrakt dla Województwa Podkarpackiego na 2005 r. - Jarosław Reczek - Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- "Koordynacja działań zmierzających do polepszenia sytuacji w ochronie i promocji zdrowia, a przede wszystkim w profilaktyce nowotworowej dla kobiet" - Łucja Bielec - Pełnomocnik Fundacji SOS Życie w Mielcu,
- sprawy bieżące Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Łucja Bielec - Fundacja SOS Życie z Mielca Obrady Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

przyg.A. Świerk