Konkursu Wiedzy Technicznej

19-03-2024

15 marca 2024 roku w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się siódma edycja Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży szkół podstawowych matematyką, fizyką, techniką samochodową oraz pierwszą pomocą przedmedyczną. W konkursie wzięło udział 12 uczestników ze szkół: Szkoły Podstawowej w Dębowie, Szkoły Podstawowej w Gaci, Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie.

Uczestników zgromadzonych w sali gimnastycznej powitał dyrektor szkoły Pan Marek Miezin oraz prowadząca konkurs Pani pedagog Kamila Konieczny. Po przedstawieniu składu komisji oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin objętych konkursem, uczestnicy przystąpili do I etapu turnieju. Był to 40-sto minutowy test składający się z 40 pytań. 

Po zakończeniu I etapu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie. Zapoznali się z wyposażeniem dydaktycznym wydziałów warsztatowych w których odbywają się zajęcia praktyczne. W tym czasie jury dokonało podsumowania punktów uzyskanych przez uczestników w I etapie i na tej podstawie wyłoniło 6 finalistów. II etap konkursu składał się z czterech części: matematyczno-fizycznej, pierwszej pomocy przedmedycznej, przepisów ruchu drogowego i motoryzacyjnej. Uczestnicy w tym etapie musieli wykazać się dużą wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi, które pokazały, że technika jest ich pasją.

Po podsumowaniu punktów z I i II etapu, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców VII edycji Konkursu Wiedzy Technicznej:

Miejsce I – uczeń reprezentujący Szkołę Podstawową nr 3 w Łańcucie
Miejsce II – uczeń reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 Łańcucie
Miejsce III – drugi uczeń reprezentujący Szkołę Podstawową nr 4 Łańcucie

Dyrektor szkoły Marek Miezin oraz przewodnicząca jury Pani Anna Plizga, wręczyli dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podziękowania za udział i gratulacje dla finalistów złożył Pan Robert Szajnar, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Na koniec konkursu Pan Tomasz Dudek zaprezentował możliwości symulatora diagnostyki pojazdów samochodowych. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy wiedzy, a opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie wychowanków!

Źródło: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie