Konkurs Wiedzy Technicznej w ZST

15-03-2023

14 marca 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się szósta edycja Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży szkół podstawowych techniką samochodową oraz popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu motoryzacji, przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, matematyki i fizyki. W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Soninie, Szkoła Podstawowa w Dębowie, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej.

Uczestników zgromadzonych w sali gimnastycznej gorąco powitał dyrektor szkoły Pan Marek Miezin oraz prowadząca konkurs Pani pedagog Kamila Konieczny. Po przedstawieniu składu komisji oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin objętych konkursem, uczestnicy przystąpili do I etapu turnieju. Był to 40-sto minutowy test składający się z 40 pytań.

Po zakończeniu I etapu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie. Zapoznali się z wyposażeniem dydaktycznym praktycznej nauki zawodu. W tym czasie jury dokonało podsumowania punktów uzyskanych przez uczestników w I etapie i na tej podstawie wyłoniło 6 finalistów. II etap konkursu składał się z czterech części: matematyczno-fizycznej, pierwszej pomocy przedmedycznej, przepisów ruchu drogowego i motoryzacyjnej. Uczestnicy w tym etapie musieli wykazać się dużą wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi, które pokazały, że technika jest ich pasją.

Po podsumowaniu punktów z I i II etapu, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców VI edycji Konkursu Wiedzy Technicznej:

Miejsce I – Sebastian Wałczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4
Miejsce II – Kacper Piechowski ze Szkoły Podstawowej w Albigowej
Miejsce III – Mateusz Sandomierski ze Szkoły Podstawowej nr 4

Dyrektor szkoły Marek Miezin oraz przewodniczący komisji p. Tomasz Dudek, wręczyli dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na koniec konkursu p. Tomasz Dudek zaprezentował możliwości symulatora diagnostyki pojazdów samochodowych. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy wiedzy, a opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie wychowanków!

Źródło: www.zstlancut.pl