Konkurs Wiedzy Technicznej dla gimnazjalistów

12-04-2018

6 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się trzecia edycja Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu było rozwijanie i poszerzanie zainteresowań młodzieży szkół gimnazjalnych z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa oraz popularyzowanie wiedzy i umiejętności z motoryzacji, przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy, matematyki i fizyki.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów z następujących szkół:

1.  Szkoły Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci:

2. Zespołu Szkół w Woli Małej:

3. Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie:

4. Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach:

5. Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łańcucie:

6. Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej:

Wszyscy uczestnicy zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie zostali bardzo gorąco przywitani przez dyrektora szkoły Pana Marka Miezina oraz prowadzącą konkurs Panią pedagog Kamilę Konieczny. Po przedstawieniu składu komisji nadzorującej przebieg konkursu oraz ekspertów poszczególnych dziedzin objętych konkursem, a także życzeniach powodzenia i przede wszystkim udanej zabawy, uczestnicy turnieju przystąpili do rywalizacji.

Konkurs Wiedzy Technicznej odbywał w dwóch etapach:

I etapem był 40-sto minutowy test składający się z 40 pytań. W każdym pytaniu możliwa była tylko jedna odpowiedź. Maksymalnie można było uzyskać 40 punktów.
Po zakończeniu I etapu konkursu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej na pokaz: „Działanie samochodu hybrydowego i diagnostyka jego mechanizmów”.
W tym czasie jury dokonało podsumowania punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników i na tej podstawie wyłoniło 5 finalistów. Rywalizacja o 6 miejsce w finale rozegrała się pomiędzy Adrianem Gorczycą, Pawłem Mach i Dawidem Machunikiem, którzy uzyskali po 29 punktów. Po krótkiej dogrywce do Finału III edycji Konkursu Wiedzy Technicznej dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie zakwalifikowali się:

1. Bartosz Dzień uzyskując 34 punkty
2. Michał Kosiorski uzyskując 34 punkty
3. Mateusz Wacnik uzyskując 32 punkty
4. Adrian Chmiel uzyskując 32 punkty
5. Jacek Sroczyk uzyskując 31 punktów
6. Dawid Machunik uzyskując 29 punktów.

II etap /finał/ konkursu składał się z czterech części.

Część pierwsza matematyczno-fizyczna została podzielona na trzy rundy.
W rundzie I każdy uczestnik losował zestaw wyrazów, w których znajdował się wyraz niepasujący do pozostałych.  Zadaniem każdego uczestnika było w ciągu 5 sekund wskazanie „matematycznego intruza”.
Na pytania rundy II z zakresu wiedzy fizycznej, wszyscy uczestnicy odpowiadali jednocześnie, poprzez uniesienie na dźwięk dzwonka odpowiedniej tabliczki z napisem Prawda lub Fałsz.
W rundzie III wszyscy uczestnicy konkursu odpowiedzi udzielali jednocześnie. Po pojawieniu się na slajdzie fikcyjnego wyrazu, każdy z uczestników  miał 10 sekund na przestawienie w nim liter, tak, aby powstało hasło matematyczne.
W drugiej część konkursu uczestnicy wykonywali praktyczne zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Część trzecia obejmowała przepisy ruchu drogowego i została podzielona na dwie rundy:
Runda I polegała na rozpoznawaniu wyświetlanych na ekranie znaków drogowych.
W rundzie II prezentowano plansze ze skrzyżowaniami przedstawiającymi różne sytuacje drogowe.
Część czwarta – motoryzacyjna również składała się z dwóch rund.
W rundzie I należało rozpoznać marki prezentowanych na planszach samochodów.
W rundzie II uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać wylosowane części silnika samochodu oraz narzędzia do naprawy samochodu.

Po przeliczeniu punktów, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców III edycji Konkursu Wiedzy Technicznej dla gimnazjalistów organizowanym w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie:

Miejsce I – Mateusz Wacnik otrzymując 71 punktów,
Miejsce II – Michał Kosiorski otrzymując 68 punktów,
Miejsce III – Jacek Sroczyk otrzymując 65 punktów.

Zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim gimnazjalistom gratulujemy wiedzy i odwagi, a opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie wychowanków.