Konkurs „Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych” rozstrzygnięty!

30-04-2022

25 kwietnia 2022 r. Komisja konkursowa dokonała oceny 47 prac plastycznych nadesłanych do I  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w ramach konkursu „Pamięć o bohaterach 10 Pułku Strzelców Konnych”, organizowanego przez Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia pod patronatem honorowym Senatora RP Stanisława Ożoga, Posła na Sejm RP Krzysztofa Sobolewskiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha.

Celem konkursu było przede wszystkim upamiętnienie żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych w 100 rocznicę jego utworzenia, kształtowanie wśród uczniów postawy patriotyzmu i szacunku dla żołnierzy walczących o niepodległość Polski, upowszechnienie wiedzy historycznej na temat Wojska Polskiego.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV do VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było samodzielnie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, upamiętniającej miejsca, wydarzenia, postaci związane z działalnością 10 Pułku Strzelców Konnych.

Wszystkie prace konkursowe nadesłano w terminie zgodnym z regulaminem. W ocenie prac uwzględniono ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, zgodność tematyki pracy z realiami historycznymi, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory artystyczne.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców konkursu w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii szkół podstawowych klasy IV – V

I miejsce - Michalina Lęcznar, ZS w Głuchowie

II miejsce - Roksana Swatek, ZS w Dąbrówkach

III miejsce - Lena Woś, SP nr 2 w Łańcucie

W kategorii szkół podstawowych klasy VI - VIII

I miejsce - Karolina Pelc, SP nr 3 w Łańcucie

II miejsce - Maja Wawrzaszek, ZS nr 1 w Rakszawie

III miejsce - Kinga Kuźniar, SSP w Albigowej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce - Milena Leja, I LO w Łańcucie

II miejsce - Emilia Grocholska, I LO w Łańcucie

III miejsce - Angelica Babiarz, I LO w Łańcucie.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu. Dziękujemy Państwu Nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do plastycznych zmagań konkursowych.