Konkurs "Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy"

08-07-2020

Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie: ,,Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”

Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot musi mieć minimum 10 procent finansowego wkładu własnego planowanej dotacji. Musi też mieć doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i patriotycznym. Może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid