Konferencja szkoleniowa dyrektorów placówek wychowywania pozaszkolnego

02-03-2005
9 marca 2005 r. w Łańcucie odbędzie się konferencja szkoleniowa dyrektorów placówek wychowywania pozaszkolnego z województwa podkarpackiego. Organizatorem konferencji jest Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Łańcucie. Program konferencji: 1.Standardy oceny jakości pracy placówek wychowania pozaszkolnego i kryteria osiągania wskaźników; 2.System informacji oświatowej - przygotowanie szczegółowego arkusza dotyczącego funkcjonowania placówek; 3.Miejsce placówek wychowania pozaszkolnego w systemie edukacji. przyg. A.Świerk