Konferencja Samorządowa w Łańcucie.

06-07-2006

W piątek 30 czerwca br. w Łańcucie z inicjatywy Kazimierza Gołojucha Posła na Sejm RP oraz Adama Krzysztonia Starosty Łańcuckiego odbyła się konferencja samorządowa na temat wykorzystywania środków unijnych. W konferencji udział wzięli Władysław Ortyl Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz Stanisław Ożóg Poseł na Sejm – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wiceminister Ortyl zebranym przedstawicielom lokalnych urzędów, samorządów oraz przedsiębiorców przedstawił przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego programy operacyjne na lata 2007-2013.
Było to częścią konsultacji tematycznych dotyczących Narodowej Strategii Spójności, mających na celu zebranie uwag i opinii zainteresowanych środowisk i grup społecznych na temat przygotowanych przez rząd wstępnych wersji programów operacyjnych na lata 2007-2013. Dzięki szerokiej dyskusji możliwe jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych w trakcie debaty społecznej oraz ustalenie ostatecznego kształtu tych dokumentów. Po opracowaniu przez ministerstwo finalnych wersji programów operacyjnych, uwzględniających wyniki konsultacji społecznych, dokumenty te zostaną przedłożone do akceptacji przez Radę Ministrów, a następnie przedstawione Komisji Europejskiej do oficjalnych negocjacji.

konferencja prasowa min Ortla