Konferencja regionalna realizowana w ramach projektu Platforma e-Dialog

31-03-2005

Program Konferencji:
8:30 - 9:00 rejestracja uczestników
9:00 - 9:05 otwarcie konferencji
sesja I
9:05 - 11:15 Partnerstwo e-Dialog dla przedsiębiorców.

Prezentacja projektu realizowanego przez ZPP pod tytułem e-Dialog, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców w zarządzaniu firmą.
Projekty informatyczne przydatne w praktyce kierowania podmiotami gospodarczymi.
Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.
11:15 -11:45 przerwa kawowa
sesja II
11:45 - 14:30 Praktyczne wskazówki na temat aktualnych możliwości pozyskania przez przedsiębiorców funduszy Unii Europejskiej, Norweskich Mechanizmów Finansowych i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przekazanie praktycznych informacji na temat aktualnych możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorców środków finansowych na zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, działania zmierzające do podnoszenia poziomu kwalifikacji pracodawców i pracowników.
Sesja III
14:30 - 15:00 Konsultacje indywidualne z prelegentami.

przyg. A. Świerk