Konferencja podsumowująca realizację projektu stypendialnego

21-06-2007
Konferencja podsumowująca realizację projektu stypendialnego pn. „Pomoc stypendialna dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR W dniu 14 czerwca 2007 r. w Bursie Szkolnej w Łańcucie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu stypendialnego pn. „Pomoc stypendialna dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego”, w której udział wzięli samorządowcy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy szkolni oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. W trakcie konferencji przypomniano założenia programu stypendialnego, omówiono harmonogram jego realizacji oraz dokonano oceny końcowej pod względem osiągnięć wskaźników. Podczas dyskusji stwierdzono pozytywny wpływ otrzymywanego stypendium na poprawę frekwencji wśród uczniów biorących udział w projekcie.