Konferencja podsumowująca projekt „Festiwal tańców ludowych formą integracji mieszkańców Powiatów: Łańcuckiego, Leża

05-01-2007
W związku z zakończeniem przez Powiat Łańcucki realizacji projektu pn. „Festiwal tańców ludowych formą integracji mieszkańców Powiatów: Łańcuckiego, Leżajskiego i Stryjskiego”, współfinansowanego ze   środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006, w dniu 29 grudnia 2006r. odbyła się konferencja podsumowująca. Uczestniczyła w niej delegacja 15 gości z Ukrainy. Celem spotkania było podsumowanie realizowanego projektu oraz omówienie osiągniętych dzięki niemu efektów. Więcej informacji z przebiegu konferencji oraz kilka zdjęć można znaleźć pod adresem:  http://www.festiwal.powiat-lancut.com.pl w podmenu "Konferencja"