Komunikat Starosty Łańcuckiego z 22 marca 2021 r.

22-03-2021

Szanowni Mieszkańcy Powiatu

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu administracji publicznej, wprowadzanymi przez Radę Ministrów, apeluję o to, aby w miarę możliwości wstrzymać się z załatwianiem spraw w Starostwie Powiatowym w Łańcucie oraz jego jednostkach organizacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie utrzymuje bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach z  zakresu swojej działalności, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Jednocześnie zaleca się, aby  klienci starostwa załatwiali swoje sprawy bez osobistej wizyty w  urzędzie korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: e- mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Klientów osobiście załatwiających sprawy w starostwie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin. Zalecane jest umawianie się na określony dzień i godzinę przyjęcia.

W wydziale Komunikacji obowiązują odrębne zasady przyjęcia, opublikowane na stronie internetowej starostwa:

https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/aktualnosci-duze/zasady-obslugi-w-wydziale-komunikacji,52.html

Zachęcamy klientów Wydziału Geodezji do załatwiania swoich spraw bez osobistej wizyty w  urzędzie, korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: e- mail, ePUAP, poczta tradycyjna bądź za pomocą platformy https://lancut.geoportal2.pl/map/mat/mat.php.

Klienci w trakcie wizyty w starostwie są zobowiązani do:

•     zakrywania ust i nosa oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika urzędu,

•     dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu (w każdym budynku dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji),

•     zbadania temperatury ciała (w każdym budynku dostępny jest termometr),

•     zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i  w  budynku,

•     stosowania się do zaleceń pracowników starostwa.

Zastrzega się, że osoby nie stosujące się do zasad zakrywania ust i nosa nie będą obsługiwane.

Łańcut, 22 marca 2021 r.

STAROSTA ŁAŃCUCKI

Adam Krzysztoń /-/