Komunikat Starosty Łańcuckiego. Tryb udzielania nieodpłatnej pomocy w stanie zagrożenia epidemicznego

17-05-2022

Tryb udzielania nieodpłatnej pomocy w stanie zagrożenia epidemicznego - Komunikat Starosty Łańcuckiego

Starosta Łańcucki informuje, że od dnia 16 maja 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja będą udzielane na terenie Powiatu Łańcuckiego w formie hybrydowej.

Model hybrydowy polega na tym, że z nieodpłatnej pomocy ww. zakresie będzie można skorzystać w formie stacjonarnej w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu, a także w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Termin wizyty może być ustalany osobiście (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, budynek C, pok. 51), telefonicznie pod nr .

Ponadto każda osoba uprawniona do skorzystania z npp/npo może umówić się na wizytę za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji dostępne są w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Łańcuckiego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna.