Komunikat Starosty Łańcuckiego

19-05-2020

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że Starostwo Powiatowe w Łańcucie stopniowa przywraca od 20 maja br. bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach z  zakresu swojej działalności, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy klientów starostwa do załatwiania swoich spraw bez osobistej wizyty w urzędzie korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: e- mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Klientów załatwiających sprawy w starostwie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

Klienci w trakcie wizyty w starostwie są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika urzędu,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu (w każdym budynku dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji),
  • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i  w  budynku,
  • stosowania się do zaleceń pracowników starostwa.

Zastrzega się, że osoby nie stosujące się do zasad zakrywania ust i nosa nie będą obsługiwane.