Komunikat dla Organizacji Pożytku Publicznego

08-11-2007
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie zwraca się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o złożenie w terminie do dnia 20 listopada 2007 r. informacji zawierającej aktualny numer jednego rachunku bankowego, na który przekazywane będą zadeklarowane przez podatników darowizny.
Informacja ta powinna zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji pożytku publicznego oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację, w szczególności pełną nazwę, NIP, adres siedziby i nr Krajowego Rejestru Sądowego. Do informacji należy dołączyć potwierdzenie rachunku bankowego wydane przez prowadzący go bank. Informacje powyższe należy kierować do urzędów skarbowych właściwych ze względu na siedzibę organizacji pożytku publicznego.
Podpisany 
Po. Naczelnika
Urzędu Skarbowego
Maria Orłowska