Komunikat Delegatury KBW w Rzeszowie

23-02-2018

  Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Uwaga nastąpiła zmiana terminu zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych - obecnie zgłoszenia można dokonywać do 6 kwietnia br. Proszę o zapoznanie się z załączonym materiałem.

http://rzeszow.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24344_INFORMACJA_Z_DNIA_22_LUTEGO_2018_R_O_LICZBIE_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_W_POSZCZEGOLNYCH_GMINACH_NA_OBSZARZE_WLASCIWOSCI_DELEGATURY_KBW_W_RZESZOWIE_ORAZ_O_ZASADACH_DOKONYWANIA_ZGLOSZEN_KANDYDATOW_NA_FUNKCJE_URZEDNIKA_WYBORCZEGO