Komunikat

25-02-2022

Ukraina ogarnięta wojną potrzebuje naszego wsparcia!

  Powiat Łańcucki wraz z Fundacją SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej organizuje akcję pomocy poprzez zbiórkę:
- żywności o długim terminie przydatności,
- środków czystości,
- pościeli i koców, itp.
  Produkty można składać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51 w dniach: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 19.00, w sobotę od 7.00 do 13.00.
  Zebrane artykuły Fundacja SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej przekaże poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy.

Starosta Łańcucki
Adam Krzysztoń

Łańcut, 25.02.2022 r.

UKRAINA OGARNIĘTA WOJNĄ
POTRZEBUJE NASZEGO WSPARCIA
!

  Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, która istnieje od 2008 roku a od 2014 posiada status organizacji pożytku publicznego, od wielu lat wspiera wszechstronny rozwój Archidiecezji Lwowskiej. Podejmuje działania pomocowe i charytatywne, rozwija aktywność duszpasterską oraz społeczną. W związku z agresją Rosji na Ukrainę organizuje pomoc rzeczową dla poszkodowanych wskutek działań wojennych.
  We współpracy z Powiatem Łańcuckim prowadzi zbiórkę artykułów żywnościowych o długim terminie przydatności i innych potrzebnych rzeczy.
  Wsparcia finansowego można udzielić przekazując dowolną kwotę na konto Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w Banku Pekao S.A. nr 10 1240 4751 1111 0010 8657 0263.
  W tytule przelewu należy wpisać „UKRAINA”.
  Dziękuję za solidarność z ludźmi potrzebującymi naszej pomocy.

Prezes Zarządu Fundacji SEMPER FIDELIS
             Henryk Rydzik

Łańcut, 25.02.2022 r.