Kolejny krok współpracy międzynarodowej zrobiony

10-11-2023

9 listopada 2023 r. w Powiecie Łańcuckim obradował Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pokoju i Wspólnoty w Europie, zrzeszający samorządy oraz instytucje z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Na zaproszenie starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia na spotkanie do Starostwa Powiatowego w Łańcucie przybyli sygnatariusze tzw. Sojuszu Homburskiego: 

- jego inicjator dr Theophil Gallo Starosta Powiatu Saarpfalz

- władze samorządowe z Ukrainy: Андрій Сулим Головa Районної Ради Львівського Району, Михайло Лаврів Голова Калуської Районної Ради, Олена Здор Голова Василівської Районної Ради Запорізької Області

- władze samorządowe reprezentujace polskie powiaty: Artur Woźny Wicestarosta Bieszczadzki, Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski, Tadeusz Nabagło Członek Zarzadu Powiatu Krakowskiego, Zenon Swatek Starosta Lubaczowski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski

- Magdalena Kopacz Prezes Zarządu Fundacji Bóbrka oraz Barbara Olejarz Dyrktor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Obecni byli również: Piotr Goraj Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Józef Ozimek Czlonek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego oraz Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego.

W czasie obrad przyjęto publiczną deklarację ustanowienia Dekady Młodzieży oraz Dekady Pamięci przez podpisujących partnerów Sojuszu Homburskiego, a także  patronów i logo Sojuszu. Zebrani jednogłośnie obrali na patronów błogosławioną Rodzinę Ulmów, sługę bożego Willego Grafa oraz błogosławionego Emiliana Kowcza Męczennika Majdanka.

Po obradach zebrani odwiedzili kryjówkę w Skansen Zagroda - Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Markowej oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów/ Museum of Poles Saving Jews gdzie złożyli wiązanki oraz wzięli udział w symbolicznym przekazaniu jabłoni pamięci pani Premier Kraju Saary Anke Rehlinger.

Proklamacja

Publiczna deklaracja ustanowienia Dekady Młodzieży oraz Dekady Pamięci

przez podpisujących partnerów Sojuszu Homburskiego

„Międzynarodowy sojusz na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie”, ustanowiony dnia 4 lipca 2022 roku w Homburgu, jest rezultatem dobrej współpracy samorządowej do tego czasu zasadniczo zaangażowanych powiatów z Niemiec, Polski oraz Ukrainy. Szczególnym motywem ustanowienia niniejszego sojuszu był rok 2022 jako „Europejski Rok Młodzieży”.

Zgromadzeni w dniu 12 maja 2023 roku w Homburgu członkowie Sojuszu Homburskiego uzgadniają, aby w zakresie ich odpowiedzialności samorządowej rok 2022 jako europejski rok młodzieży rozszerzyć do

Dekady Młodzieży.

Poprzez naszą współpracę w ciągu niniejszej Dekady Młodzieży chcemy na wszystkich szczeblach pomóc obecnemu oraz przede wszystkim przyszłym pokoleniom, by móc żyć wspólnie w sposób pokojowy i partnerski oraz by pomagać sobie wzajemnie, jeżeli taka pomoc będzie potrzebna, aby w ten sposób umacniać i wspierać poczucie wspólnoty ludzi mieszkających w naszych regionach oraz poza nimi.

Chcemy wspólnie w naszych regionach, przede wszystkim w szkołach oraz wszystkich instytucjach edukacyjnych, promować to, aby móc uwrażliwić na nasze cele jak największą liczbę osób i zatem zafascynować ich ideą zjednoczonej i silnej Europy oraz w ten sposób wypuścić korzenie dla tej Europy.

Dekada Młodzieży powinna iść w parze z

Dekadą Pamięci.

Im dłużej są odlegle w czasie wojny XX wieku oraz liczne zbrodnie dokonane na ludziach i przeciwko ludzkości, tym bardziej staje się to ważne, aby zachować o tym żywą pamięć.
W ten sposób chcemy pomóc przyszłym pokoleniom postrzegać prawdy historyczne w sposób trzeźwy oraz bez zastrzeżeń w celu, aby poprzez ich pokojowe i partnerskie współistnienie oraz współdziałanie nie dopuścić do tego, aby w przyszłości doszło do powtórzenia się historii w takiej samej bądź też podobnej formie. Wojna, prowadzona od dnia 24 lutego 2022 roku przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu, ukazuje pilną potrzebę podjęcia przez nas działania.

Ludzie tacy jak Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, pochodzący
z polskiej miejscowości Markowa, zamordowani w dniu 24 marca 1944 roku, którzy w dniu 10 września 2023 roku zostaną beatyfikowani, ludzie tacy jak Willi Graf, który został zamordowany w dniu 12 października 1943 roku w wieku 25 lat, powinni symbolicznie wyznaczać niniejszą potrzebę oraz nasz wspólny cel, aby podtrzymywać żywą pamięć
o licznych zbrodniach dokonanych na ludziach oraz przeciwko ludzkości.

Tak postanowiono w piątek, dnia 12 maja 2023 roku w Homburgu / Powiat Saarpfalz

w roku beatyfikacji rodziny Ulmów oraz

w roku 80-tej rocznicy śmierci Willi'ego Grafa

podpisano i opatrzono pieczęcią dnia 9 listopada 2023 w Łańcucie / Powiat Łańcucki

***

"Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pokoju i Spójności w Europie" został zawarty 4 lipca 2022 roku w Homburgu, siedzibie powiatu Saarpfalz w południowo-zachodnich Niemczech z inicjatywy Teofila Gallo, starosty powiatu Saarpfalz, przez przedstawicieli Polski, Ukrainy, Niemiec, USA i Francji.

To porozumienie wyjątkowe w Europie - łączące władze regionalne, które w szerokim zakresie chcą zainteresować swoich mieszkańców zagadnieniem pokoju i współpracy – wspierane jest przez Europejską Konfederację Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI). Efektem sojuszu ma być współpraca w zakresie pomocy rejonom doświadczanym sytuacjom kryzysowym.