Kolejny krok w realizacji nowej inwestycji Centrum Medycznego w Łańcucie

19-03-2018

19 marca 2018 r. w  na terenie nowej inwestycji Centrum Medycznego w Łańcucie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pawilon diagnostyczno-zabiegowy.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość zgromadziła licznie przybyłych gości. Prezes Centrum Medycznego Łukasz Wais przywitał: Senatora RP Aleksandra Bobko, Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, reprezentujacego Wojewodę Podkarpackiego Dyrektora Generalnego PUW Marcina Zaborniaka, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, reprezentujacą Dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ Naczelnik Wydziału Świadczen Opieki Zdrowotnej Natalię Stec, proboszcza Parafii pw. św. Stanisława bpm ks. Tadeusza Kocóra, radnych oraz samorząd Powiatu Łańcuckiego z Przewodniczacym Rady  Stanisławem Pankiem oraz Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem, Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka oraz Wójtów Gmin powiatu łańcuckiego, przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, wykonawcy firmy Skanska, firmy Voxel oraz pracowników Centrum Medycznego w Łańcucie.

Zabierając głos, zgodnie zwracano uwagę na zaangażowanie i determinację Samorządu Powiatu Łańcuckiego oraz Centrum Medycznego w Łańcucie w realizację, tej największej tego typu na Podkarpaciu, inwestycji, która służyć będzie nie tylko mieszkańcom powiatu łańcuckiego, ale też pacjentom z całego województwa podkarpackiego oraz studentom wydziału medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzisiejsza uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z sanktuarium patrona Powiatu Łańcuckiego św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo jest kolejnym krokiem w realizacji tej niezwykle ważnej dla Ziemi Łańcuckiej inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 49 464 740,83 zł i obejmuje rozbudowę budynku nr 1 szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie o pawilon, do którego zostaną przeniesione :

1. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (powiększony z 3 do 6 łóżek) i blok operacyjny (powiększony 2 do 3 sal operacyjnych) - budowa tych oddziałów została objęta dofinansowaniem w wysokości 9 998 951,72

2. Izba przyjęć (scalone zostaną chirurgiczna/urazowo-ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza i pediatryczna) i oddziały: chirurgiczny - 20 łóżek; urazowo-ortopedyczny - 12 łóżek; pediatryczny-14 łóżek; ginekologiczno-położniczy-24 łóżka; neonatologiczny: 11 łóżeczek.

3. Pracownie diagnostyki obrazowej (USG, RTG, MR, TK i pracownia endoskopii rozmieszczone aktualnie w różnych częściach szpitala, zostaną przeniesione na parter nowego budynku do wydzielonych pomieszczeń - obok izby przyjęć).

4. Zakup sprzętu i aparatury medycznej (część wyposażenia zostanie przeniesiona, brakujący sprzęt i aparatura medyczna będzie zakupiona).