Kolejny krok w partnerstwie polsko – niemieckim

25-10-2021

22 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie miało miejsce podpisanie Dokumentu Partnerstwa pomiędzy Powiatami Łańcuckim i Saarpfalz. Dokument podpisali pan Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki i pan dr Theophil Gallo Starosta Powiatu Saarpfalz. Uroczystość sfinalizowała proces rozpoczęty w sierpniu 2019 r. na łańcuckim zamku, a przerwany wybuchem epidemii COVID-19.

Moment podpisania listu intencyjnego 30 sierpnia 2019 r. w łańcuckim zamku.

W akcie podpisania Dokumentu Partnerstwa uczestniczyli poseł na Sejm RP, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Kazimierz Gołojuch, przewodniczący rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, przewodniczący rady Powiatu Saarpfalz Dieter Knicker, wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, radni Powiatu Łańcuckiego oraz pracownicy łańcuckiego starostwa.
Powiat Saarpfalz reprezentowali również  Adrian Baumann członek Rady Powiatu, dr Violetta Frys, Pełnomocnik Powiatu ds. Europy; Biuro Starosty, Wydział Europa, Partnerstwa i Fundusze Europejskie, Nils Barbarics członek zarządu Stowarzyszenia „Muzeum Górnictwa Kraju Saary w Bexbach”, dr Gerhard Mörsch dyrektor Zrzeszenia na rzecz Biosfery Bliesgau oraz Holger Zeck Dyrektor Zrzeszenia na rzecz Biosfery Bliesgau.

Zebrani zgodnie podkreślali rolę samorządów w budowaniu dobrych relacji pomiędzy narodami. To właśnie na tym poziomie zawiązują się partnerstwa, które w najbardziej skuteczny sposób, znając potrzeby i oczekiwania swych mieszkańców, realizują zadania.

Efektem współpracy będzie wymiana doświadczeń w dziedzinie administracji, edukacji, spotkań młodzieży, opieki zdrowotnej, rozwoju gospodarczego i regionalnego, ochrony przyrody i klimatu, pielęgnowania krajobrazu, ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz turystyki, uwzględniając zasady i cele na rzecz zrównoważonego rozwoju, przy zaangażowaniu odpowiedzialnych instytucji, organizacji i urzędów, a także mieszkańców obu Powiatów.

Wizyta delegacji Powiatu Saarpfalz w powiecie łańcuckim była podsumowaniem wizyty studyjnej na Podkarpaciu obejmującej powiaty: bieszczadzki, przemyski, lubaczowski oraz łańcucki. Władze Powiatu Łańcuckiego zaangażowały się w proces zainicjowania kontaktów pomiędzy polskimi samorządami a niemieckim.  Podpisane porozumienia i umowy o współpracy obejmujące również rezerwaty biosfery pozwolą na wymianę dobrych doświadczeń w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania dziedzictwa, zarówno przyrodniczego jak i kulturowego. Ale to nie jedyne ważne spotkania. Dzięki inicjatywie starosty łańcuckiego niemieccy goście, wsród których był Nils Barbarics członek zarządu Stowarzyszenia „Muzeum Górnictwa Kraju Saary w Bexbach”, odwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w celu podjecia działań do zawiązania współpracy pomiedzy obydwoma muzeami.