Kolejne spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci

26-02-2018

Muzeum-Zamek w Łańcucie serdecznie zaprasza we wtorek 27 lutego o godz. 17:00 do dawnego Kasyna Urzędniczego na kolejne spotkanie Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci.

Zostało ono zorganizowane w ramach VI celu strategicznego Muzeum-Zamku w Łańcucie pod nazwą: Badanie historii przez pryzmat miejsc pamięci na obszarze dawnej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z Łańcutem), ich tradycji i roli we współczesnym społeczeństwie oraz prezentowania tej problematyki poprzez działania m.in. Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci. Cel ten został przyjęty przez muzeum do realizacji w latach 2018-2021.

Przedstawione zagadnienia są kontynuacją badań prowadzonych nad historią miasta (także w okresie przedkolacyjnym) oraz kulturą i historią Kresów, a jednocześnie wpisują się w tematykę łańcuckiej odsłony Spotkań z dziedzictwem Kresów (listopad 2017), towarzyszących realizowanemu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego projektu pod nazwą Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum-Zamek w Łańcucie jest jednym z partnerów tego przedsięwzięcia.

źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie