Kolejne inwestycje w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

09-08-2021

9 sierpnia br. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLBUD z Rzeszowa. W jej ramach zostanie dokonana przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych w Zespole Szkół Technicznych W Łańcucie.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego (dawnej Rządcówki) na budynek usługowo-mieszkalny (usługi dydaktyczne – pracownie nauki szkolnej) oraz budowę miejsc postojowych. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod Nr rejestru A-1023. Budynek zlokalizowany jest na dz. Nr ew. gr. 3915/11 w Łańcucie. Zadanie zostanie wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 09.08.2022 r.
  • Przebudowę dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów. Zakres prac obejmuje drogę wewnętrzną, parkingi oraz chodniki na terenie Zespołu Szkół Technicznych. Obiekty znajdują się na działkach nr 3915/11, 3915/7 leżących na terenie miasta Łańcuta. Zadanie zostanie wykonane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 09.02.2022 r.

Umowę podpisali starosta łańcucki Adam Krzysztoń i wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus reprezentujący Powiat łańcucki oraz Tadeusz Szczepański z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD, którym towarzyszyli poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Marek Miezin.

Wartość robót wyniesie brutto: 4 327 602,58 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowi część  zadania, na realizację którego pozyskano ączną kwotę 7 713 496 zł z czego kwotę : 3 800 000,00 zł w ramach otwartego naboru wniosków i pierwszą transzę środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 913 496,00 zł. Powiat Łańcucki przeznaczył na inwestycję środki własne w wysokości 786 504,00 zł.