Kazimierz Gołojuch laureatem Nagrody Starosty Łańcuckiego Statuetki św. Michała Archanioła.

30-09-2021

29 września 2021 r. miała miejsce uroczysta gala w czasie której Kazimierz Gołojuch uhonorowany został nagrodą Starosty łańcuckiego przyznawanej dla osoby szczególnie angażującej się na rzecz lokalnej społeczności.

Kazimierz Gołojuch jest absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa obecnie Zespołu Szkół Technicznych na terenie którego, w nowoczesnej hali sportowej, odbywała się uroczystość. Dzięki jego pomocy w pozyskaniu środków i zaangażowaniu szkoła zmieniła swoje oblicze, przekształcając się w nowoczesną placówkę edukacyjną, kształcącą na najwyższym poziomie specjalistów różnych dziedzin.

Jest byłym samorządowcem. Był radnym powiatu łańcuckiego w latach 1998-2002 oraz wójtem Gminy Czarna w latach 1998-2005. Jako wójt zrealizował szereg zadań, które poprawiły jakość życia mieszkańców w tym: budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, rozbudowę jednostek oświatowych i edukacyjnych w gminie. Jest współtwórcą Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, która ostatnio przeszła rewitalizację i w najbliższy weekend zaprasza na dni otwarte.

Od 2005 r. jest Posłem na Sejm RP.

Od 2004 r. nieprzerwanie jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Za działalność w tym stowarzyszeniu oraz szerzenie pomięci o bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko został odznaczony medalem „Zło dobrem zwyciężaj”.

Zaangażowany w pomoc Polakom na wschodzie dzięki współpracy z Archidiecezją Lwowską oraz Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.

Aktywnie i skutecznie zabiega o wsparcie oraz zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje realizowane na terenie powiatu łańcuckiego.

Są wśród nich przedsięwzięcia drogowe, w tym budowa tunelu pod linią kolejową Kraków-Medyka w Łańcucie oraz przebudowa drogi krajowej nr 94 przez Łańcut; są inwestycje w infrastrukturę sportową i oświatową oraz modernizacja szpitala Świętego Michała Archanioła w Łańcucie.

Pomaga jednostkom Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej w doposażaniu jednostek, w tym pozyskaniu kilkunastu już bojowych wozów strażackich.

Swoim zaangażowaniem wspiera inicjatywy społeczne oraz pomaga mieszkańcom realizując przykazanie miłości bliźniego.

Uroczysta gala zgromadziła mieszkańców powiatu łańcuckiego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa i biznesu. Uroczystość uświetnił koncert śpiewającej rodziny Kaczmarków.

***

W 2002 r. z inicjatywy Starosty Łańcuckiego, zainaugurowała swoją działalność Kapituła, która corocznie przyznaje Nagrodę – Statuetkę św. Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego. Michał Archanioł jest patronem naszego miasta i powiatu. Michał jest archaniołem, którego przyzywamy w walce przeciw siłom zła.

Pierwsza honorowa statuetka wręczona została Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra w Rzymie, 24 października 2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców i mieszkańców Ziemi Łańcuckiej.

Statuetka Świętego Michała Archanioła jest nagrodą przyznawaną co roku dla osoby szczególnie angażującej się na rzecz lokalnej społeczności.

Kapituła w swojej 20 letniej działalności przyznała statuetkę

Felicjanowi Dzierżanowskiemu, Władysławie Prucnal, Franciszkowi Frączkowi „Słońcesławowi”, Barbarze Salickiej, Janowi Buremu, Bogdanowi Dudkowi, Mieczysławowi Nyczowi, Zygmuntowi Kluzowi, ks. Władysławowi Kenarowi, Zofii Turosz, Romanowi Skomrze, Edwardowi Krauzowi, Józefowi Bosakowi, Romanowi Bijakowi, Tadeuszowi Świątoniowskiemu, Józefie Kogut, Mateuszowi Szpytmie, Tadeuszowi Gwizdakowi orazJózefowi Szczęchowi.

W tegorocznej edycji kapituła rozpatrywała 6 wniosków o nadanie nagrody. Nominowani byli: Bogusława Bieniasz – Kierownik Zespołu Tańca Nowoczesnego GRACJA, Anna Golba - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Soninie, Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, Irena Kraska - działaczka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łańcucie, Łukasz Wais – Prezes Centrum Medycznego w Łańcucie oraz Małgorzata Wisz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.