Karta nie zagraża partnerstwu

21-05-2020

  Samorządowa Karta Praw Rodziny nie zagraża partnerstwu z niemieckim Powiatem Saarpfalz, co sugerują niektóre środowiska. W dniu 8 maja 2020 r. Powiat Łańcucki miał parafować umowę o współpracy z niemieckim Powiatem Saarpfalz. Pierwszy krok we wzajemnych kontaktach postawiono 30 sierpnia 2019 r. w Łańcucie. Teraz w niemieckim Homburgu, w trakcie uroczystego posiedzenia Rady Powiatu miano złożyć kolejne podpisy. Niestety pandemia koronawirusa paraliżująca świat uniemożliwiła ten akt przyjaźni i wzajemnego szacunku. Podpisanie umowy odłożono na czas, kiedy epidemia ustąpi.
  Starosta Powiatu Saarpfalz, dr Theophil Gallo, wyraźnie zapewnił w swym liście z 9 kwietnia 2020 r., że strona niemiecka zdecydowanie chce podpisać oficjalną współpracę, a następnie wypełniać ją życiem. Odniósł się również do doniesień o zrywaniu partnerstw z polskimi samorządami przyjmującymi Samorządową Kartę Praw Rodzin, publicznie krytykując te działania jako pochopne i nieodpowiednie. Dr Gallo stoi na stanowisku, by móc na bazie naszego partnerstwa rozmawiać naprawdę otwarcie i rzeczowo na wszelkie tematy, również te zawarte w Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Otwarta i konstruktywna wymiana poglądów buduje i trwale utrzymuje przyjazne relacje pomiędzy samorządami naszych powiatów.
  Samorządowa Karta Praw Rodziny jest wyrazem ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dbałości o rozwój rodziny, na których chcemy budować naszą przyszłość. Nie jest intencją przyjmujących Kartę dyskryminowanie czy szykanowanie kogokolwiek.
  Wszystkim zainteresowanym polecamy zapoznanie się z załączonym dokumentem SKPR i korespondencją pomiędzy samorządami z Polski i Niemiec.