Jubileuszowa Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych

13-07-2018

XXX Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej w 350-lecie istnienia Sanktuarium Kalwaryjskiego rozpoczęła się Eucharystią odprawioną 22 czerwca 2018 r. w piątek rano w kościele pw. Trójcy Świętej w Przemyślu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Czenczek. Wraz z nim Mszę św. koncelebrował o. Marek Śleziak OCD.

Następnie 157 pątników wyruszyło na szlak im. Jana Pawła II. Idąc ze śpiewem i modlitwą na ustach, tuż po godz. 17.00 przybyli do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pielgrzymów przed świątynią serdecznie powitał Gwardian klasztoru i równocześnie kustosz Sanktuarium - o. Krzysztof Hura OFMConv. Później o. Edward Staniukiewicz OFMConv odprawił Mszę św. przed wizerunkiem Matki Bożej Słuchającej, dziękując za szczęśliwe dotarcie pątników. Tego samego dnia wieczorem uczestnicy Pielgrzymki spotkali się przy ognisku na "Mityngu wspomnień". 

W drugim dniu, w sobotę, już o godz. 5.00 wyruszyli na Dróżki Matki Bożej. O godz. 10.00 rozpoczęło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w którym wraz z wiernymi wziął udział bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski. Modlitwę prowadził ks. prał. Stanisław Czenczek. Podczas Nabożeństwa chętni skorzystali z sakramentu pokuty. Po rozważaniach każdej stacji swoimi świadectwami dzielili się uczestnicy Jubileuszowej Pielgrzymki, którzy do Kalwarii przyjechali z całej Polski w liczbie ponad 2600 osób z różnych środowisk i formacji abstynenckich i trzeźwościowych.

Na metalowej tabliczce umieszczonej na krzyżu, którzy nieśli pielgrzymi, jest modlitwa: "Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego". 

Uroczystą Mszę św.- podczas której chętni podjęli Krucjatę Wyzwolenia Człowieka- w sobotę 23 czerwca po południu sprawował m.in. abp Józef Michalik oraz licznie zgromadzeni kapłani. W czasie homilii bp Tadeusz Bronakowski podziękował zebranym za świadectwo, które składają swoim udziałem w tej Jubileuszowej Pielgrzymce. Skierował również prośbę: "Wszystkich pielgrzymów przybyłych do Kalwarii Pacławskiej proszę, abyście stali się wielkimi ambasadorami narodowego programu trzeźwości. (...) Niech to będzie nasz konkretny wkład w obchody stulecia naszej niepodległości, a przede wszystkim nasz wkład w nową ewangelizację, której tak bardzo w Kościele w Polsce potrzebujemy".

Podczas Eucharystii bp Bronakowski wręczył również nagrody Przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  - Statuetkę św. Jana Chrzciciela. W dowód uznania za zaangażowanie w dzieło krzewienia trzeźwości w naszej Ojczyźnie tą statuetkę otrzymał ks. prał. Stanisław Czenczek oraz pan Ryszard Chuda prezes Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości. 

Ks. prał. Stanisław Czenczek to znany w Przemyślu kapłan, moderator, duchowy opiekun i rekolekcjonista. Jest wiceoficjałem Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej, moderatorem Sodalicji Mariańskiej. Związany z Ruchem Światło - Życie i z Duszpasterstwem Harcerzy. Przyjaciel i współpracownik powszechnie cenionego krzewiciela abstynencji i trzeźwości, śp. ks. Stanisława Zarycha. Od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność trzeźwościową. Jest członkiem Prezydium Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości i archidiecezjalnym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.Maksymie "przez abstynencję wielu, do umiarkowania wszystkich" jest wierny od roku 1958, w którym to - jeszcze jako kleryk - przystąpił do Krucjaty Wstrzemięźliwości założonej przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Od 1979 r., a więc od samego początku jest członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i propagatorem tego ruchu w diecezji, a później w archidiecezji przemyskiej. Systematycznie, w comiesięcznym cyklu, prowadzi w Przemyślu z grupą animatorów znane nie tylko w archidiecezji, trzydniowe rekolekcje ruchu KWC. Ważnym obszarem działalności ks. Czenczka jest niesienie pomocy duchowej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz wspieranie działalności różnych krzewiących trzeźwość środowisk. Od lat, każdego roku angażuje się w realizowanie religijno-trzeźwościowego programu czerwcowej Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej. Ma wielki udział w kształtowaniu jej programu oraz w rozwoju jej popularności. Trasę kilkunastu pierwszych pielgrzymek, przemierzał pieszo, idąc na czele kolumny pielgrzymów. Za ofiarną działalność na rzecz społeczności Przemyśla, a zwłaszcza młodzieży,ks. prał. Czenczek  został w 2016 r. uhonorowany medalem "Zasłużony dla Miasta Przemyśla".

Pan Ryszard Chuda pedagog, dydaktyk i profilaktyk. Jest prezesem Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości w Przemyślu, członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, autorem i realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży, a od 1998 roku - wiceprzewodniczącym Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej. 
Inicjator i organizator wielu wydarzeń trzeźwościowych na terenie archidiecezji przemyskiej. Od 1988 r. współpracownik zmarłego w 2015 r. ks. Stanisława Zarycha. 
W latach 1992-1998 był pełnomocnikiem Wojewody Przemyskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w latach 1998-2000 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Archidiecezjalnej Rady ds. Rodziny. 
Jest pomysłodawcą i współorganizatorem odbywającej się od 1989 r. - w ostatni weekend czerwca - trzydniowej Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej , w której w tym roku uczestniczyło ponad 2600 osób.
Inicjator i współzałożyciel utworzonego w 1999 r. Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości - merytorycznego zaplecza duszpasterstwa trzeźwości i pomostu do współpracy z władzami samorządowymi. 
Inicjator utworzenia i wydawania - od 2000 r. - trzeźwościowego czasopisma "Bez Toastu", także jego redaktor. Pismo adresowane do środowisk trzeźwościowych archidiecezji przemyskiej, promuje różne formy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz informuje czytelników o miejscach udzielania pomocy w tym zakresie. 
Jest także pomysłodawcą reaktywowania idei działającego w diecezji przemyskiej 
- w okresie zaborów i międzywojnia - Bractwa Trzeźwości oraz współzałożycielem Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej, w 2014 roku. Animator działalności samopomocowych formacji abstynenckich i trzeźwościowych.

Na wniosek Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej i środowisk trzeźwościowych Statuetkę "Krokusa 2018" - główną nagrodą za pracę na rzecz trzeźwości - Kapituła Spotkań Profilaktycznych uhonorowała ks. abp Józefa Michalika, ks. bp Tadeusza Bronakowskiego. Natomiast ks. prał. Adam Wąsik archidiecezjalny duszpasterz trzeźwości wręczył akt mianowania na koordynatora, odradzającego się w archidiecezji przemyskiej, "Bractwa Trzeźwości" panu Pawłowi Kotuli, który za pracę w parafialnym kole "Bractwa Trzeźwości" Archidiecezji Przemyskiej w Hermanowicach otrzymał "Krokusa 2018" w kategorii krzewienia trzeźwości w lokalnej społeczności na terenie Gminy Przemyśl.

Warto podkreślić, że wśród pątników, którzy zdecydowali się iść pieszo byli piechurzy-rekordziści. Michał z tarnobrzeskiej Grupy AA "Cel" - 28 raz, a także Irena z Grupy Al.-Anon "Razem z Tobą" z tego samego miasta - 27 raz. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas VIII Trzeźwościowej Pielgrzymki Wdzięczności, w dniach od 28 do 30 czerwca 1996 r. miało miejsce poświęcenie Krzyża Dziękczynnego ofiarowanego przez środowiska trzeźwościowe Tarnobrzega. Pomysłodawcą wykonania tego krzyża był, nieżyjący już Tadeusz z tarnobrzeskiego Klubu Abstynenta"Krokus". Tabliczkę na krzyż z modlitwą AA wykonał rok później Tomasz, członek Grupy Anonimowych Alkoholików w Ropczycach.

Po ponad 20 latach, podczas tegorocznej Jubileuszowej Pielgrzymki nowy krzyż, który wykonała wspólnota trzeźwościowa z Bliznego poświęcił ks. bp Tadeusz Bronakowski. Pielgrzymka, którą zabezpieczali członkowie Grupy Ratownictwa PCK "PRZEMYŚL", zakończyła się 24 czerwca Mszą Świętą dziękczynną w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego.

Oto kilka świadectw. "Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" - z tymi słowami z mateuszowej Ewangelii wyruszyłam wraz z grupą pacjentów i terapeutami z żurawickiego odwyku na jubileuszową pielgrzymkę trzeźwościową do Kalwarii Pacławskiej. Jak nie pielgrzymować do Matki, która wszystko rozumie? To tam, u Niej chcę zostawić swoje serce... Jestem zbudowana i wzruszona postawą moich pacjentów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Matki Słuchającej. Jestem przekonana, że zyskają skarb w niebie" - Marzena Olearnik Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WPSP w Żurawicy
"Po wielu przegranych walkach ze swoimi uzależnieniami ktoś lub coś uświadomiło mnie, że nie jestem w stanie przeciwstawić się tak wielkiemu przeciwnikowi. Oddałem się pod opiekę specjalistów, którzy wnieśli w moje życie nie tylko dużo wiedzy, ale także radości, o której dawno już zapomniałem, lecz odczuwałem pewien niedosyt. Nie był to głód spowodowany uzależnieniami. Był to głód pochodzący z mej duszy. Po wielu próbach zapełnienia tej pustki, najedzenie się do syta umożliwiła mi w pełni dopiero pielgrzymka na Kalwarię Pacławską. Pośród wielu fantastycznych osób poczułem znowu, że jestem kimś wartościowym, lecz to wszystko nie równa się temu, jakie było moje doświadczenie miłości Przenajświętszej Maryi. Nie prosząc o nic wlewała we mnie Swą, nie do opisania miłość i troskę, Uczucie bezgranicznej miłości kładło na kolana wszelkie me zmartwienia, problemy i uzależnienia. Takiego poczucia spokoju, euforii i miłości, jaką otrzymałem na Kalwarii Pacławskiej nie może zaoferować żadna używka świata. Mam nowe uzależnienie, ale odniego nie chcę się leczyć - jest to miłość i opieka Boga, Jezusa Chrystusa i Maryi. Wszystkich tych, którzy nie widzą już sensu życia i nie radzą sobie z uzależnieniami czy innymi problemami bez wyjścia zachęcam do oddania ich Matce Bożej na Kalwarii Pacławskiej. Powierzmy drogę Bogu, On zna wyjście z każdej sytuacji" - Mirosław Gudyka.
"Serce człowieka obmyśla drogi, lecz Pan umacnia jego kroki" - pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej to nie tylko 27 kilometrów drogi, 10-kilogramowy plecak, 157 pielgrzymów, błoto, deszcz i słońce. To także doświadczenie wspólnoty, przeżywanie radości, troski, szczęścia i uśmiechu na twarzach. Czas szczególnych mitingów AA i czas zbliżenia się do Pana Boga. Biorąc udział w Apelach Jasnogórskich, Drodze Krzyżowej, ja trzeźwy alkoholik poczułem na nowo ciepło w swoim sercu, którego od dawna nie było. Odkryłem swoją duchowość na nowo. Zrozumiałem, jak ważna jest wspólnota katolicka, AA. Jak wiele bezinteresownego dobra można otrzymać od drugiej osoby. W sobotę wieczorem modliliśmy się poprzez śpiew. Było to niesamowite przeżycie. Wystarczyło tylko otworzyć swoje serce, by poczuć obecność, troskę, miłość Pana Boga. Jako trzeźwiejącemu alkoholikowi możecie mi nie wierzyć, ale duchowo odrodziłem się tam na nowo. Dziękuję wspólnocie katolickiej, AA, ale przede wszystkim osobom, które mnie namówiły do wzięcia udziału w pielgrzymce. Dziękuję. Dziękuję Panie Boże" - Marcin Tomys.

Warto pamiętać, że Msze św. za trzeźwość w rodzinie i trwanie w trzeźwości z prośbą o siłę w pokonywaniu zniewoleń odprawiane są w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej od kwietnia do października w każdą trzecią sobotę miesiąca o godz. 18.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, a o godz. 19.00 jest spotkanie w Sali Fredry w Klasztorze.

"Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swoich bliźnich, o trzeźwość siebie samych, o trzeźwość Narodu" - św. Jan Paweł II.

Wiecej fotografii: https://przemyskie.info/4869,jubileuszowa-pielgrzymka-grup-trzezwosciowych,artykul.html

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik