Jak odpowiednio zarządzać oświatą? Uczestnicy GWD dyskutowali w Gorlicach

16-12-2019

Omówienie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych, monitorowania jakości usług oświatowych, węzłowych problemów zarządzania oświatą w Powiecie Gorlickim - to część z zagadnień jakie podjęto podczas spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń jakie odbyło sie 12 i 13 grudnia br. w Gorlicach. Powiat łańcucki reprezentowali wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus oraz naczelnik Wydziału Edukacji Robert Szajnar.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu zatytułowanego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap” wdrażanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Związek Miast Polskich. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także przeanalizowania obecnej sytuacji.

Spotkanie otworzyła starosta gorlicki Maria Gubała. Następnie moderator GWD Zbigniew Czepelak wprowadził uczestników do tematyki spotkania po czym przekazał głos  dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Gorlickiego Tadeuszowi Mikrutowi, który z kolei zaprezentował węzłowe problemy zarządzania oświatą w Powiecie Gorlickim.

Następnie uczestnicy GWD zapoznali się z bazą dydaktyczną i charakterystyką Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

W dalszej części spotkania omówiono i przedyskutowano z uczestnikami GWD zadanie 3 Projektu, tj.: „Opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych”.

W kolejnej części dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach Renata Stępień przedstawiła praktyczne wnioski z funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

Z przykładami analizy kształcenia zawodowego na podstawie badań ankietowych w Powiecie Gorlickim na tle badań ogólnopolskich zapoznał uczestników moderator GWD Zbigniew Czepelak.

Podczas spotkania omówiono także i przeanalizowano rozwiązania dotyczące obszaru 2: „Monitorowanie jakości usług oświatowych” z uwzględnieniem potrzeb doradztwa zawodowego w kształceniu zawodowym. A także zapoznano się z doświadczeniami Powiatu Gorlickiego w zakresie kształcenia zawodowego, w tym współpracy międzynarodowej i transgranicznej z partnerami ze Słowacji.

- Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - poinformował Rafał Rudka ze Związku Powiatów Polskich. - Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności; osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych - dodaje.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, kieleckiego, łańcuckiego oraz nowotarskiego, a także eksperci Związku Miast Polskich.

Wdrażany projekt jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 2014-2020.

Źródło: www.wartowiedziec.pl