IX Powiatowy Rajd Rowerowy

29-04-2005
Uczestnictwo w formie imiennego wykazu z adresem zamieszkania i datą urodzenia prosimy zgłaszać
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 8, pokój nr 3
Tel. 225-69-64, fax 225-69-70
e-mail:

do dnia 11 maja 2005 r.
Przy zgłaszaniu należy uiścić opłatę 2 zł od osoby na ubezpieczenie NW.
Uczestnicy niepełnoletni jadą pod opieką osoby dorosłej lub wychowawcy!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY !