IX Łańcuckie Targi Pracy

25-04-2019

IX Łańcuckie Targi Pracy, które odbyły się 25 kwietnia 2019 r. w hali MOSiR stały się platformą wymiany informacji pomiędzy pracodawcą a poszukującymi pracy. Blisko osiemdziesięciu wystawców z terenu powiatu łańcuckiego i spoza, działających w różnych branżach prezentowało swoje firmy. Poszukujący pracy mogli porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami, zapoznać się z możliwościami zatrudnienia oraz  pozostawić CV. W czasie targów można było również uzyskać informacje na temat praw pracowniczych i pogłębić swą wiedzę w dziedzinie prawa pracy.

Targom towarzyszyło spotkanie informacyjne dotyczące współpracy szkół zawodowych powiatu łańcuckiego z przedsiębiorcami. Zebrani mogli zapoznać się z ofertą szkół, przepisami oświatowymi w zakresie szkolnictwa zawodowego i współpracy szkół zawodowych z przedsiebiorcami. Przedstawiciele strefy euro-park Mielec przedstawili nowe zasady wspierania inwestycji. 

Otwarcia Targów dokonali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie Marek Kuźniar oraz Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń. Wśród obecnych byli też Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, radni oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu powiatu łańcuckiego, a także przedsiębiorcy i goście zwiedzający ekspozycje.