INFORMACJA DOTYCZĄCA utworzenia PCKPiEZ

10-08-2007
INFORMACJA DOTYCZĄCA UTWORZENIA Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej  im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Od 1 września 2007 r. rozpocznie funkcjonowanie placówka oświatowa – Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego z siedzibą w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51 A.  Dyrektorem PCKPiEZ został Pan mgr inż. Józef Skomra wybrany w drodze postępowania konkursowego. Celem działania Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej jest m.in. 1) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych 2) organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy 3) organizowanie dla osób dorosłych (w tym bezrobotnych) kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) 4) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia 5) organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyjnych 6) prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem własnej bazy 7) prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów szkół