III sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

21-12-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie zwołania III SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.))

 

 

zwołujęIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/230/2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania dwóch radnych Powiatu Łańcuckiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łańcuckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Komisji i Rady Powiatu na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN