III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji o Annie Jenke

11-01-2005

III Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji o Annie Jenke
 "Pragnąć tylko gwiazd"

Cel: zapoznanie z poezją religijno - formacyjną poświęconą Annie Jenke, ukazanie wzorca osobowego i kształtowanie postaw oraz rozwijanie zdolności artystycznych.

Organizator: Szkolne Koło Przyjaciół Anny Jenke

Termin: 16 lutego 2005 (środa) o godz. 9.00


Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:
· recytacji
· inscenizacji
· prac plastycznych
· piosenki.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.

Uczniowie wybierają odpowiednią dla siebie kategorię i przygotowują:
· jeden wiersz o Annie Jenke
· inscenizację dowolnego fragmentu z Dzienniczka Anny Jenke
· ilustrację - obrazek z życia Anny Jenke
· jedną piosenkę o Annie Jenke.

Literatura:
S. Bernadeta Lipian "Błogosławione przesłanie"
S. Bernadeta Lipian "Życie Ewangelią"

Więcej informacji na internetowej stronie szkoły
www.republika.pl/sp_rogozno

Zgłoszenia w terminie do 10 lutego 2005 r. prosimy przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Rogóżnie.

Jury oceniać będzie:
· interpretację
· kulturę słowa
· ogólny wyraz artystyczny.

Szkoła może wysłać do konkursu do 5 uczniów.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Szkoła zapewnia akompaniament do piosenek (organy), odtwarzacz płyt kompaktowych, magnetofon.

Prace plastyczne należy:
· wykonać dowolną techniką
· opatrzyć tytułem
· opisać na odwrocie (podać imię i nazwisko ucznia, szkołę i nauczyciela przygotowującego)
· przesłać w terminie do 12 lutego 2005 na adres szkoły.

W kategorii prac plastycznych dyplomy i nagrody będą przesłane do szkół pocztą.

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr telefonu 017/225 05 30

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.
Z radością oczekujemy!!!