II Edycja Turnieju Budowlanego pn. ,,Buduj z Głową’’

13-03-2024

11 marca 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie odbyła się II Edycja Turnieju Budowlanego pn. ,,Buduj z Głową’’. Konkurs zorganizowany został dla uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych. Jego głównym celem była promocja zawodów budowlanych oraz zaprezentowanie młodzieży nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie zarówno podczas budowy, jak i wykończania pomieszczeń. Patronat nad Turniejem objęła Firma „BESTA” Przedsiębiorstwo Budowlane w Rzeszowie. Sponsorami nagród dla uczestników konkursu Była Firma „BESTA” Przedsiębiorstwa Budowlanego oraz Firma „BLUE DOLPHIN”, którym bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i obecność podczas Turnieju.

Przedstawicielami Firmy BESTA, którzy zaszczycili nas swą obecnością były: Pani Agata Gala kierownik działu zasobów ludzkich oraz Pani Lucyna Bury specjalista ds. HR i marketingu. Pani Lucyna Bury przedstawiła działalność Firmy Besta, nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego o dużym potencjale technicznym i osobowym. Omówiła inwestycje budowlane firmy prowadzone na rynku krajowym jak i europejskim. Pan Sebastian Bielas specjalista ds. szkoleń z Firmy Blue Dolphin szczegółowo zapoznał uczestników z ofertą handlową firmy jeżeli chodzi o materiały malarskie, bardzo ciepło powitał tegorocznych zawodników i udzielił kilku fachowych porad podczas wykonania pracy konkursowej w konkurencji ,,Zdobimy ściany’’. Wśród zaproszonych gości był również przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łańcucie Pan dr Robert Szajnar. Turniej prowadziła Pani mgr Kamila Konieczny, a jego przebieg nadzorowała komisja w składzie: przewodnicząca - mgr inż. Agnieszka Grzywacz, członkowie: dr Robert Szajnar, mgr inż. Agata Gala, Sebastian Bielas, mgr Krzysztof Gmiterek.

Turniej składał się z czterech konkurencji:

I. Wykonanie plakatu na temat ,,Polskie absurdy budowlane’’.
I miejsce w tej konkurencji zajęła Szkoła Podstawowa im św. Jana Kantego w Zalesiu

II. Test wiedzy budowlanej.
I miejsce w tej konkurencji zajęła Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie

III. Narzędzia niezbędne na budowie.
I miejsce w tej konkurencji zajął Zespół Szkół w Krzemienicy

IV. Zdobimy ściany.
I miejsce w tej konkurencji zajęła Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie

Biorąc pod uwagę sumę punktów we wszystkich konkurencjach, najlepszą drużyną w Turnieju Szkół Podstawowych ,,Buduj z Głową’’, okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Zalesiu.

W trakcie Turnieju uczestnicy, ich opiekunowie mieli okazję zwiedzić Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie. Zainteresowanych po poszczególnych działach oprowadził dyrektor Pan Andrzej Pilecki.

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie wraz z głównym organizatorem Turnieju Panią Agnieszką Grzywacz składają podziękowanie kierownictwu Firmy BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane za objecie Patronatem Turnieju „Buduj z głową” oraz Firmie BLUE DOLPHIN za ufundowanie nagród w poszczególnych konkurencjach oraz nagrody głównej dla najlepszej drużyny Turnieju. Mamy nadzieję, że udział w Turnieju „Buduj z głową” zaszczepił w uczestnikach ciekawość poznawania wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa oraz chęć kształcenia się na kierunkach budowlanych.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie